OCTA / Kas ir OCTA?

OCTA – Obligātā Civiltiesiskā Transportlīdzekļu Apdrošināšana

OCTA ir tāda apdrošināšana, kas sedz riskus par iespējamiem zaudējumiem, ko Jūs varat radīt trešajām personām vai to mantai, vadot apdrošināto transportlīdzekli. OCTA ir obligātā apdrošināšana, kas nepieciešama visiem transportlīdzekļiem, kas piedalās ceļu satiksmē. Tas nozīmē, ka, vadot transportlīdzekli bez šādas apdrošināšanas, Jūs pārkāpjat likumu.


OCTA polise nesedz tos riskus, kas nodarīti Jums un Jūsu transportlīdzeklim Jūsu vainas dēļ.Vai es varu piedalīties ceļu satiksmē bez OCTA?

Piedaloties ceļu satiksmē, OCTA polise ir obligāta, to nosaka likums.

Vieglo transportlīdzekļu vadītājiem, kas brauc bez apdrošināšanas polises, sods ir no EUR 85 līdz EUR 120, savukārt kravas transportlīdzekļu vai autobusu vadītāji var tik sodīti ar sodu no EUR 280 līdz EUR 430.

 

Vai OCTA polise jāvadā līdzi?

Saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu, braucot pa Latviju, OCTA polise līdzi nav jāņem. Ceļu policija pārbauda polises spēkā esamību datu bāzē pēc automašīnas reģistrācijas numura. Braucot uz ārzemēm, OCTA polises oriģinālam jābūt līdzi.


Cik ilgi tiek izskatīts pieteikums par apdrošināšanas atlīdzību pēc OCTA?

Ja ceļu satiksmes negadījumā zaudējumu nodarījušās personas vaina ir noskaidrota, ir zināma zaudējumu nodarījusī persona un zaudējumu apjoms ir aprēķināms, apdrošinātājam lēmums ir jāpieņem 3 mēnešu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā mēneša laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas. Par pieņemto lēmumu pieteicējs jāinformē rakstveidā.

 

Kādos apmēros tiek segti zaudējumi?

 • Par personai nodarītajiem zaudējumiem līdz 5 000 000 euro (neatkarīgi no cietušo skaita)
 • par mantai nodarītajiem zaudējumiem līdz 1 000 000 euro (neatkarīgi no trešo personu skaita).

 

Cik ilgā laikā apdrošināšanas kompānijai ir jāizmaksā apdrošināšanas atlīdzība?

Apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs apdrošināšanas atlīdzību izmaksā piecu dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu.


Kurās valstīs derīga OCTA?

Tas ir spēkā Latvijas un Eiropas Ekonomikas zonas teritorijā: Lietuvā, Igaunijā, Austrijā, Beļģijā, Čehijā, Dānijā, Francijā, Grieķijā, Itālijā, Īrijā, Kiprā, Lielbritānijas Apvienotajā Karalistē un Ziemeļīrijā, Luksemburgā, Maltā, Nīderlandē, Portugālē, Polijā, Slovākijā, Slovēnijā, Somijā, Spānijā, Vācijā Ungārijā,un Zviedrijā, kā arī Šveicē (tostarp Lihtenšteinā), Islandē un Norvēģijā.

 

Saskaņotais paziņojums

Saskaņotais paziņojums ir visā Eiropas Savienībā ieviesta vienota ceļu satiksmes negadījuma paziņojuma forma. To aizpilda abas negadījumā iesaistītās puses pēc ceļu satiksmes negadījuma, ja tajā ir radušies materiāli zaudējumi, bet nav cietušo. Saskaņoto paziņojumu ir iespēja izmantot Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs, jo pēc satura, uzbūves, teksta un krāsām tie ir identiski visā Eiropā.

Saskaņoto paziņojumu drīkst aizpildīt, ja:

 • ja negadījumā nav cietušo;
 • ja negadijumā iesaistīti divi transportlīdzekļi un tie var turpināt ceļu;
 • ja nav nodariti bojājumi trešās personas mantai;
 • neviens no iesaistītajiem autovadītājiem nav alkohola vai citu apreibinošo vielu ietekmē;
 • ja puses spēj vienoties par visiem butiskajiem apstākļiem;
 • transportlidzekļiem nav radušies bojājumi, kuru dēļ tiem aizliegts piedalīties satiksmē.

 

Kādus transportlīdzekļa nodarītos zaudējumus sedz OCTA atlīdzība?

OCTA apdrošināšana paredz transportlīdzekļa īpašnieka vai tiesīga lietotāja civiltiesisko atbildību par ceļu satiksmes negadījumā nodarītajiem zaudējumiem trešajai personai.

 • zaudējumi par transportlīdzekļa bojājumiem, lai to atjaunotu tādā stāvoklī, kāds tas bija pirms negadījuma;
 • izdevumi par transportlīdzekļa evakuāciju, ja tāda bija nepieciešama;
 • zaudējumi par transportlīdzekļa bojāeju, ja remonts nav tehniski iespējams vai ir ekonomiski nepamatots
 • par personai nodarītajiem veselības kaitējumiem
 • valsts un pašvaldību izdevumi par cietušo ārstēšanu un izmaksātajiem pabalstiem un pensijām
 • apbedīšanas izdevumi
 • ir iespēja saņemt vienreizēju maksājumu par nemateriālajiem zaudējumiem.

 

Kādi ir apdrošināšanas atlīdzības saņemšanas veidi?

Pastāv 2 galvenie apdrošināšanas atlīdzības veidi – transportlīdzekļa remonts servisā vai atlīdzība skaidrā naudā.

 

Kas var saņemt OCTA atlīdzību?

OCTA atlīdzību ir tiesības saņemt ceļu satiksmes negadījumā cietušajam, ja tas nav atzīts par vainīgu negadījuma izraisīšanā. Tas var būt:

 • transportlīdzekļa īpašnieks vai vadītājs;
 • pasažieris, izraisījušajā transporta līdzeklī;
 • gājējs.

 

Kas ir bonus-malus klase?

Bonus-malus klase nodrošina apdrošināmo risku vērtēšanu. Izšķir 17 bonus-malus klases:

 • no 1. līdz 5. – pienākas tiem transportlīdzekļu vadītājiem, kas ir ceļu satiksmes negadījumu izraisītāji;
 • no 7 līdz 17. – pienākas disciplinētiem autovadītājiem, kas regulāri pērk OCTA polises un nav ceļu satiksmes negadījumu izraisītāji;
 • 6. – jebkuram transporta līdzeklim, kam OCTA polise tiek pirkta pirmo reizi.

 

Kā tiek aprēķināta OCTA apdrošināšanas prēmijas summa?

OCTA apdrošināšanas prēmijas lielumu jeb OCTA polises cenu nosaka katra apdrošināšanas sabiedrība atšķirīgi, ņemot vērā dažādus kritērijus. Svarīgākie no tiem ir:

 • Bonus-malus klase - tava braukšanas vēsture ir viens no svarīgākajiem kritērijiem, kas veido apdrošināšanas prēmiju;
 • OCTA apdrošināšanas termiņš (tandartlīgums - iespējamais apdrošināšanas periods - 3, 6, 9 vai 12 mēneši) - apdrošinātājs vienmēr piedāvā izdvedīgāku polisi, ja pērc uz ilgāku laika posmu;
 • pilna transportlīdzekļa masa - transpotlīdzekļiem ar lielāku pilnu masu, būs lielāka apdrošināšanas prēmija;
 • transportlīdzekļa tips - piekabe, motocoklis, automašīna, autobus vai kravas mašīna;
 • transportlīdzekļa reģistrācijas vieta -  šeit tiek ņemta vērā satiksmes intensitāte;
 • juridiskais statuss (fiziska vai juridiska persona) -  uzņēmumiem par OCTA polisi būs jāmaksā vairāk, jo šis transportlīdzeklis tiek izmantots biežāk, intensīvāk un dažkārt ir vairāki lietotāji;
 • transportlīdzekļa izmantošanas veids - transportlīdzeklim, kas tiek izmantots kā, piemēram, taksometrs, OCTA cena būs ievērojami augstāka nekā privātajam auto.