OCTA / Kā rīkoties, ja noticis negadījums?

1. Aizpildiet Saskaņoto paziņojumu (SP) vai izsauciet Valsts policiju.

SP aizpildīšana ir iespējama tikai gadījumos, ja CSNg ir iesaistīti tikai divi transportlīdzekļi, ja abi iesaistītie transportlīdzekļu vadītāji var vienoties par CSNg apstākļiem, ja nav cietuši cilvēki, nav nodarīti bojājumi trešās personas mantai, kā arī transportlīdzekļiem nav radušies tādi bojājumi, kuru dēļ tie nevar vai tiem aizliegts braukt. Jebkurā citā situācijā, auto vadītājiem par notikušo CSNg ir jāpaziņo Ceļu policijai.

Pierakstiet visu aculiecinieku kontakinformāciju un negadījuma izraisījušā automobīļa valsts reģistrācijas numura zīmi. Saglabājiet bojāto mantu vai auto tādā izskatā un kārtībā, kāda tā atradās pēc negadījuma, līdz laikam, kad to likumā noteiktajā kārtībā apskatīs tā apdrošinātāja, kas apdrošinājis zaudējumu nodarījušā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesisko atbildību, eksperts vai LTAB eksperts, ja apdrošināšanas atlīdzība izmaksājama no Garantijas fonda, vai arī līdz tam laikam, kad tiek saņemts atteikums veikt apskati. Ja apdrošinātājs vai LTAB nolēmis veikt CSNg izraisījušā transportlīdzekļa apskati, tā veicama piecu dienu laikā (skaitot no dienas, kad apdrošinātājs vai LTAB saņēmis saskaņoto paziņojumu vai pieteikumu).


2. Piesakiet negadījumu.

Iesniedziet pieteikumu negadījumu izraisījušā autoīpašnieka OCTA apdrošinātājam.

Ja viens no ceļu satiksmes negadījumā (CSNg) iesaistīto transportlīdzekļu vadītājiem CSNg vietu patvaļīgi atstāj un neaizpilda saskaņoto paziņojumu, atsakās to aizpildīt vai abpusēji aizpildīt to nav iespējams, otra transportlīdzekļa vadītājs par CSNg nekavējoties paziņo Valsts policijai. Atbildīgo apdrošinātāju pēc transportlīdzekļa reģistrācijas numura var noskaidrot LTAB mājas lapā www.ltab.lv sadaļā „Atbildīgā apdrošinātāja meklēšana”.


3. Pēc pieteikuma saņemšanas apdrošinātājs veiks zaudējuma apmēra novērtēšanu un ekspertīzi un lēmums tiks pieņemts saskaņā ar likumu - ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas. Izmaksa tiks veikta 5 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.