KASKO / Biežāk uzdotie jautājumi

Kādus zaudējumus atlīdzina KASKO?

KASKO apdrošināšanā tiek apdrošināti šādi riski:

 • ceļu satiksmes negadījums;
 • dabas sthiju iedarbība (vējš, zibens spēriens, krusa, plūdi un zemestrīce);
 • uguns
 • dažādu priekšmetu un/vai vielu uzkrišana;
 • trešo personu prettiesiska rīcība;
 • transportlīdzekļa zādzība vai laupīšana.

 

Kādus transportlīdzekļus es varu apdrošināt?

Jūs varat apdrošināt visa veida sauzemes transportlīdzekļus -  vieglās un kravas automašīnas, autobusus, mikroautobusus, traktorheniku, motociklus un visa veida piekabes.

 

Kas ietekmē KASKO cenu?

 • Automašīnas vērtība - jo augstāka ir tirgus vērtības, jo augstāka būs polises cena
 • vecums, marka  un modelis;
 • īpašnieka statuss - fiziska vai juridiska persona;
 • izmantošanas veids - privātie braucieni, pasažieru vai kravu pārvadāšana;
 • apdrošināšanas ņēmeja vēsture;
 • izvēloties apdrošināšanas riskus, jeb kas tik apdrošināts;
 • pašrisks -  zaudējumu apmērs, ko apdrošināšanas gadījumā uzņemsieties segt paši;
 • darbības teritorija - standarta piedāvājumos apdrošināšanas polises darbības teritorija ir Eiropa, tomēr polises darbība var tikt ierobežota ar Baltijas valstīm, kā arī NVS valstīm. Attiecīgi, jo lielāka būs darbības teritorija, jo lielāka būs polises cena;
 • maksājumu skaits - adalot KASKO polises apmaksu vairākos maksājumos polises cena var sadārdzināties līdz 10 %.

 

Kas ir pašrisks?

Pašrisks ir naudas izteiksmē vai procentos izteikta zaudējuma daļa, kuru, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, atskaita no izmaksājamās apdrošināšanas atlīdzības summas. Pašrisks ir aprošinājuma ņēmēja līdzdalība zaudējuma segšanā.

Šī summa var krasi atšķirties un būs viens no noteicošajiem faktoriem, kas veidos KASKO polises cenu. Jo lielāks būs pašrisks (vairāk jāmaksā tev iestājoties apdrošināšanas gadījumam), jo lētāka būs kopējā KASKO polise.

 

Kāda ir polises darbības teritorija?

Kasko polises darbibas teritorija ir atkarīga no apdrošinātaja izstrādātajiem noteikumiem un var būt atšķirīga dažādām apdrošināšanas kompānijām. KASKO darbibas teritoriju izvēlas pats klients. Jo lielāka būs darbības teritorija, jo lielāka būs polises cena.

 • Baltija - Latvija, Lietuva ,Igaunija;
 • Eiropa - Latvija, Lietuva, Igaunija, Austrija, Beļģija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Islande, Itālija, Īrija, Kipra, Lielbritānijas Apvienotā Karaliste un Ziemeļīrija, Luksemburga, Malta, Norvēģija, Nīderlande, Portugāle, Polija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Šveice (t.sk. Lihtenšteina), Ungārija, Vācija un Zviedrija;
 • NVS - šajā grupā ietilpst Armēnija,Baltkrievija,Gruzija,Kazahstāna,Kirgizstāna, Moldova,Tadžikistāna,Ukraina,Uzbekistāna un Krievijas rietumu daļa (līdz Urāliem).

 

Kas jāņem līdzi dodoties pie apdrošinātāja vai brokera?

 • Automašīnas tehniskā pase;
 • līzinga vai komercķīlas līgums;
 • visas aizdedzes atslēgas;
 • signalizācijas pultis;
 • imobilaizeru čipi vai elektroniskās atslēga.

 

Kadas drošības iekārtas ir nepieciešamas?

Lai apdrošinātu automašīnu, tai jābūt aprikotai ar drošības iekārtām. Minimālās prasības ir ietvertas apdrošinātāju KASKO piedāvājumā. Parasti tiek prasīts, lai automašīna būtu aprīkots ar signalizāciju un imobilaizeru. Katrai apdrošināšanas kompānijai ir savas prasības pretaizdzīšanas iekārtām.

 

Kādos gadijumos apdrošinātajs nesedz zaudējumus?

Kā jau iepriekš minēts, KASKO polisēm ir dažādi riska segumi, tomēr lielākā daļa nesedz zaudējumus, ja transportlidzekļa vadītājs, ceļu satiksmes negadījumā:

 • ir bijis alkohola reibumā vai narkotisko vielu ietekmē;
 • ir ievērojami pārsniedzis atļauto braukšanas ātrumu;
 • ir braucis ar transportlīdzekli, kas nedrīkst piedalīties satiksmē (piemēram, nav izieta tehniskā apskate);
 • ir patvaļīgi atstājis negadījuma vietu;
 • ir vadijis transportlīdzekli bez autovaditāja apliecības.

Katrs apdrošinātājs var izvirzīt citus liguma nosacījumus, ne tikai augstāk minētos.