KASKO / KASKO atlidzības saņemšana

 

Kā rīkoties, ja notiek negadījums ar jūsu KASKO apdrošināto transportlīdzekli?

 • Aizpildiet Saskaņoto paziņojumu, ja bojātas tikai 2 mašīnas un abas var turpināt ceļu, ja nav cietuši cilvēki, ja nav nodarīti bojājumi svešai mantai, ja neviens vadītājs nav alkohola vai narkotiku ietekmē.
 • Ja negadījumā iesaistīti vairāki transportlīdzekļi, vai viens no transportlīdzekļiem nevar turpināt ceļu, ir cietuši cilvēki, vai arī ir notikusi zādzība, izsauciet Valsts policiju.

 

Balta


Baltikums

 • Iesniegums par negadījumu jāiesniedz ne ilgāk kā 2 darba dienu laikā no negadījuma brīža, taču jāatceras, ka līdz pieteikšanas brīdim transportlīdzeklim jāpaliek tādā izskatā un kārtībā, kāda tas atradās pēc negadījuma.
 • Klientu atbalsta tālrunis +371 800 2001.

 Baltijas Apdrošināšanas Nams

 • Ja negadījumā ir iesaistīts tikai viens transportlīdzeklis, un tas var turpināt ceļu, nav cietuši cilvēki un nav nodarīti bojājumi svešai mantai, vai arī bojāts ir tikai priekšējais stikls, policiju var neizsaukt.
 • Iesniegums par negadījumu jāiesniedz ne ilgāk kā 2 darba dienu laikā no negadījuma brīža, taču jāatceras, ka līdz pieteikšanas brīdim transportlīdzeklim jāpaliek tādā izskatā un kārtībā, kāda tas atradās pēc negadījuma.
 • Evakuāciju gadījumu skaits Latvijas robežās nav ierobežots. Ārpus Latvijas robežām izmaksu limits vienam evakuācijas gadījumam ir EUR 300,-.
 • Diennakts palīdzības tālrunis +371 67 080 440.
Zaudējumi jāpiesaka ne vēlāk kā 2 dienu laikā pēc notikušā negadījuma:
 • Zaudējumu noregulēšanas departamentā Rīgā, Antonijas ielā 23;
 • klientu apkalpošanas centros Cēsīs, Daugavpilī, Kuldīgā, Liepājā, Rēzeknē, Valmierā un Valkā;
 • aizpildot KASKO apdrošināšanas atlīdzības pieteikumu un nosūtot to pa e-pastu atlidzibas@ban.lv vai pa faksu 67080447;
 • zvanot pa tālruni 6 7080440: pie Jums iepriekš saskaņotajā laikā ieradīsies mūsu eksperts, ja transportlīdzeklis nav braucamā stāvoklī;
 • pie mūsu sadarbības partneriem autosalonos Wess Motors, Auto Īle&Herbst, bet tikai tādos gadījumos, ja automašīnai ir garantija un tā iegādāta šajos autosalonos;

 


SEESAM

 • Ja negadījumā ir iesaistīts tikai viens transportlīdzeklis, un tas var turpināt ceļu, nav cietuši cilvēki un nav nodarīti bojājumi svešai mantai.
 • Iesniegums par negadījumu jāiesniedz ne ilgāk kā 3 dienu laikā no negadījuma brīža, taču jāatceras, ka līdz pieteikšanas brīdim transportlīdzeklim jāpaliek tādā izskatā un kārtībā, kāda tas atradās pēc negadījuma.
 • Jums tiks atmaksāta auto noma, kamēr Jūsu auto tiek remontēts.
 • Diennakts palīdzība uz ceļa tālrunis + 371 67 06 10 00.

Pēc negadījuma nekavējoties, tiklīdz tas ir iespējams, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski jāpiesaka apdrošināšanas gadījums internetā vai Seesam KASKO atlīdzību pieteikšanas vietās.Gjensidige

 • Ja negadījumā ir iesaistīts tikai viens transportlīdzeklis, un tas var turpināt ceļu, nav cietuši cilvēki un nav nodarīti bojājumi svešai mantai, vai arī bojāti ir tikai logu, lukturu vai spoguļu stikli, policiju var neizsaukt.
 • Iesniegums par negadījumu jāiesniedz ne ilgāk kā 3 darba dienu laikā no negadījuma brīža, taču jāatceras, ka līdz pieteikšanas brīdim transportlīdzeklim jāpaliek tādā izskatā un kārtībā, kāda tas atradās pēc negadījuma.
 • Jums tiks atlīdzināti izdevumi LR līdz EUR 200,- un pārējā līguma darbības teritorijā līdz EUR 500,- par auto glābšanu, novietošanu uz ceļa vai nogādāšanu uz tuvāko remontdarbnīcu vai stāvvietu.
 • Tālrunis +371 67 11 2222.

10 (desmit) darba dienu laikā no apdrošināšanas gadījuma iestāšanās brīža aizpildīt noteikta parauga pieteikumu.ERGO

 • Ja negadījumā ir iesaistīts tikai viens transportlīdzeklis, un tas var turpināt ceļu, nav cietuši cilvēki un nav nodarīti bojājumi svešai mantai, vai arī bojājums radies citam transportlīdzeklim no ceļa virsmas paceļot priekšmetus, dzīvnieku, vai putnu darbības rezultātā, policiju var neizsaukt.
 • Iesniegums par negadījumu jāiesniedz ne ilgāk kā 3 darba dienu laikā no negadījuma brīža, taču jāatceras, ka līdz pieteikšanas brīdim transportlīdzeklim jāpaliek tādā izskatā un kārtībā, kāda tas atradās pēc negadījuma.
 • Transportlīdzekļa transportēšana pēc apdrošināšanas gadījuma - līdz Apdrošinājuma ņēmēja norādītajam vai tuvākajam remonta uzņēmumam vai apsargājamai stāvvietai apdrošināšanas polisē norādīto transportēšanas limitu robežās
 • Klientu atbalsta tālrunis 1887, zvanot no ārzemēm + 371 6708 1887.

Paziņojiet par notikušo ERGO, zvanot uz diennakts klientu atbalsta tālruni 1887 vai aizpildot zaudējuma pieteikuma formu elektroniski.If

 • Ja Jūsu auto ir bojājis kāds cits transportlīdzeklis vai uzkritis priekšmets, taču auto ir braucamā kārtībā, policiju var neizsaukt.
 • Iesniegums par negadījumu jāiesniedz ne ilgāk kā 3 darba dienu laikā no negadījuma brīža, taču jāatceras, ka līdz pieteikšanas brīdim transportlīdzeklim jāpaliek tādā izskatā un kārtībā, kāda tas atradās pēc negadījuma.
 • Sedz transportēšanas izmaksas līdz tuvākajai remonta vietai. Ārpus LR teritorijas tiek segtas izmaksas līdz EUR 700,-.
 • Klientu diennakts atbalsta tālrunis 8333.

Jūs varat pieteikt KASKO atlīdzību internetā, pa diennakts tālruni 8333 vai klientu apkalpošanas centros Valmierā un Liepājā.


Compensa

 • Ja bojājumi ir nodarīti tikai transportlīdzekļa vējstiklam, sānu jeb aizmigures stiklam, un ja šos bojājumus nav nodarījusi trešā persona, nav nepieciešams informēt Ceļu policiju.
 • Iesniegums par negadījumu jāiesniedz ne ilgāk kā 3 darba dienu laikā no negadījuma brīža, taču jāatceras, ka līdz brīdim, kad transportlīdzekli apskatīs eksperts, tam jāpaliek tādā izskatā un kārtībā, kāda tas atradās pēc negadījuma.
 • Klientu diennakts atbalsta tālrunis +371 6755 9999.

Pēc iespējas ātrāk ziņojiet mums par negadījumu, zvanot par diennakts tālruni 67559999, sūtot e-pastu atlidzibas@compensa.lv, pie reģionālajiem ekspertiem, Compensa birojā Vienības gatve 87h, Rīgā vai pie reģionālajiem ekspertiem.

Atlīdzību var pieteikt internetā, aizpildot transportlīdzekļa atlīdzības formu.