Īpašuma apdrošināšana

nekustama ipasuma apdrosinasana kalkulators

 

Paša risks ir zaudējumu daļa procentos vai naudas izteiksmē, kuru, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, saskaņā ar noslēgto apdrošināšanas līgumu, apdrošinātājs neatlīdzina. Jo mazāks ir pašarisks, jo dargāk būs Jūsu Īpašuma polse.

Naudas summa par kuru tiks apdrošināts īpašums