Nekustamā īpašuma apdrošināšana / Atlidzības saņemšana, Ipašums

Kā rīkoties, ja notiek negadījums ar jūsu īpašumu?

Jāveic neatliekami pasākumi, lai novērstu tālākus zaudējumus un nepieļautu nelaimes gadījumus.

Nekavējoties ziņojiet par negadījumu attiecīgai iestādei - policijai, ugunsdzēsības, avārijas vai glābšanas dienestam.Baltikums

 • Iesniegums par negadījumu jāiesniedz ne ilgāk kā 2 darba dienu laikā no negadījuma brīža, taču jāatceras, ka īpašumam jāpaliek tādā izskatā un kārtībā, kāda tas atradās pēc negadījuma, 3 darba dienu laikā pēc pieteikšanas brīža.

Baltijas Apdrošināšanas Nams
 • Pēc negadījumu nekavējoties, ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā, par negadījumu jāpaziņo apdrošināšanas kompānijai. Izvēlieties, kur Jums ērtāk pieteikt negadījumu - Zaudējumu noregulēšanas departamentā Rīgā, Antonijas ielā 23, klientu apkalpošanas centros Cēsīs, Daugavpilī, Kuldīgā, Liepājā, Rēzeknē, Valmierā, Ogrē un Valkā vai aizpildot īpašuma apdrošināšanas atlīdzības pieteikumu un nosūtot to pa e-pastu atlidzibas@ban.lv vai pa faksu 67080447.

SEESAM
 • Nekavējoties, tiklīdz tas ir iespējams, bet ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā pēc fakta konstatēšanas, rakstiski par apdrošināšanas gadījumu informējiet Seesam, aizpildot pieteikuma veidlapu. Tālr. informācijai: 67 06 10 00 vai 67 06 10 38.

Gjensidige
 • 3 darba dienu laikā no brīža, kad ir kļuvis zināms par negadījumu, personīgi jāiesniedz apdrošinātājam noteikta parauga pieteikums.

ERGO
 • Iesniegums par negadījumu jāiesniedz ne ilgāk kā 2 darba dienu laikā no negadījuma brīža, taču jāatceras, ka īpašumam jāpaliek tādā izskatā un kārtībā, kāda tas atradās pēc negadījuma, 3 darba dienu laikā pēc pieteikšanas brīža. Iesniegumu var iesniegt zvanot pa diennakts tālruni 1887, aizpidot pieteikuma formu elektroniski vai ierodoties persnoski tuvākajā ERGO filiālē.

IF
 • Iesniegums par negadījumu jāiesniedz ne ilgāk kā 3 darba dienu laikā no negadījuma brīža, taču jāatceras, ka īpašumam jāpaliek tādā izskatā un kārtībā, kāda tas atradās pēc negadījuma, 3 darba dienu laikā pēc pieteikšanas brīža.
 • Atlīdzības pieteikšana, zvanot 8333 vai,  aizpildot pieteikumu internetā. Ārpus Rīgas atlīdzību iespējams pieteikt arī Klientu apkalpošanas centros.

Balta
 • Iesniegums par negadījumu jāiesniedz ne ilgāk kā 3 darba dienu laikā no negadījuma brīža, taču jāatceras, ka īpašumam jāpaliek tādā izskatā un kārtībā, kāda tas atradās pēc negadījuma, 3 darba dienu laikā pēc pieteikšanas brīža.
 • Lai pieteiktu atlīdzību, jāzvana uz diennakts atlīdzību centra tālruni 67533375 vai jāpiesaka atlīdzība internetā.

Compensa
 • Nekavējoties ziņojiet par negadījumu attiecīgai iestādei - policijai, ugunsdzēsības, avārijas vai glābšanas dienestam.
 • Pēc iespējas ātrāk ziņojiet par negadījumu sūtot uz epastu atlidzibas@compensa.lv, Pie reģionālajiem ekspertiem, Compensa birojā Vienības gatve 87h, Rīgā vai zvanot pa diennakts tālruni 67559999.