Ģimenes polise / Kas ir Ģimenes polise?

Ģimenes polise ir īpašs piedāvājums Jūsu ģimenes laimei un labklājībai – viena apdrošināšanas polise Jūsu mājoklim, mantai, kā arī ģimenes locekļu nelaimes gadījumiem. Tā ļaus ietaupīt gan Jūsu laiku, gan rūpes, gan arī ievērojamus līdzekļus.

Ar vienu polisi var apdrošināt:

- Mājas mantu;
- Ēkas vai dzīvokli;
- Telpās veiktā remonta izdevumus;
- Savu un pārējo ģimenes locekļu civiltiesisko atbildību;
- Sevi un ģimenes locekļus nelaimes gadījumiem.

Ģimenes polise atlīdzina zaudējumus, ja tos izraisa:

- Ugunsgrēks, eksplozija;
- Dabas stihija - zibens spēriens, vētra, plūdi, krusa, ilga nepārtraukta snigšana;
- Avārijas dēļ radusies šķidruma vai tvaika noplūde;
- Trešo personu ļaunprātīga rīcība - zādzība vai tās mēģinājums, laupīšana, vandālisms, sprādziena izraisīšana;
- Sadursme (piemēram, transportlīdzekļa ietriekšanās);
- Papildus var apdrošināt vispārējo civiltiesisko atbildību, kā arī apdrošināties nelaimes gadījumiem.