Ģimenes polise / Atlīdzības saņemšana, Ģimenes polise

Kā rīkoties, notiekot nelaimes gadījumam, personai ar Ģimenes polisi?

Gjensidige
- Nekavējoties jāziņo par negadījumu attiecīgajam dienestam - policijai, ugunsdzēsības, glābšanas vai avārijas dienestam, jeb ārstam.
- Nekavējoties jāiesniedz paziņojums par negadījumu apdrošinātājam.

Balta
Ja notiek negadījums ar īpašumu:
- Nekavējoties ziņojiet par negadījumu attiecīgai iestādei - policijai, ugunsdzēsības, avārijas vai glābšanas dienestam.
- Iesniegums par negadījumu jāiesniedz ne ilgāk kā 3 darba dienu laikā no negadījuma brīža, taču jāatceras, ka īpašumam jāpaliek tādā izskatā un kārtībā, kāda tas atradās pēc negadījuma, 3 darba dienu laikā pēc pieteikšanas brīža.
Ja notiek nelaimes gadījums:
- Tiklīdz tas iespējams, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā, jāsaņem nepieciešamā medicīniskā palīdzība.
- Jāpiesaka atlīdzība nekavējoties tiklīdz tas ir iespējams, taču ne vēlāk kā 2 mēnešu laikā no negadījuma brīža, pā tālruni 67533375.
Ja iestājas civiltiesiskās atbildības gadījums:
- Par apdrošināšanas gadījumu nekavējoties jāziņo kompetentām institūcijām.
- Nekavējoties jāiesniedz paziņojums par negadījumu apdrošinātājam.

BTA
Ja notiek negadījums ar īpašumu:
- Nekavējoties ziņojiet par negadījumu attiecīgai iestādei - policijai, ugunsdzēsības, avārijas vai glābšanas dienestam.
- Nekavējoties ziņojiet par negadījumu pa diennakts informatīvo tālruni 26121212, taču jāatceras, ka īpašumam jāpaliek tādā izskatā un kārtībā, kāda tas atradās pēc negadījuma, 3 darba dienu laikā pēc pieteikšanas brīža.
Ja notiek nelaimes gadījums:
- Tiklīdz tas iespējams, bet ne vēlāk kā 12 stundu laikā, jāsaņem nepieciešamā medicīniskā palīdzība.
- Jāpiesaka atlīdzība nekavējoties tiklīdz tas ir iespējams.
Ja iestājas civiltiesiskās atbildības gadījums:
- Par apdrošināšanas gadījumu nekavējoties jāziņo kompetentām institūcijām.
- Nekavējoties jāiesniedz paziņojums par negadījumu apdrošinātājam.